TEMEL BELGELER

2011 İLERLEME RAPORU

2011 İLERLEME RAPORUTemel Belgeler

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN TEMEL BELGELERİ

Avrupa Birliği’nin Kurucu Antlaşmaları, Zirve sonuç belgeleri ve Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan belgelerin ulaşılabileceği internet adresleri aşağıda yer almaktadır. Kurucu Antlaşmaların resmi olmayan Türkçe çevirileri ve Türkiye-AT ortaklık ilişkisinin başlangıç noktası olan Ankara Anlaşması’nın tam metni İKV Kütüphanesinde mevcuttur. Ayrıca, Türkiye-AB ilişkilerini düzenleyen temel belgelere ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için AB Bakanlığı web sitesi de ziyaret edilebilir.

TEMEL AB BELGELERİ

Antlaşmalar:

 

İKV KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN İLGİLİ YAYINLAR

ANKARA ANLAŞMASI, KATMA PROTOKOL
İKV-SD-2 ANKARA ANLAŞMASI VE KATMA PROTOKOL-METİNLERİ VE EKLERİ

GÜMRÜK BİRLİĞİ KARARLARI 1/95, 2/97
İKV 131 TÜRKİYE-AT 36. ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI (GÜMRÜK BİRLİĞİ KARARI); 6 MART 1995

Nice Antlaşması
İKV 174  AVRUPA BİRLİĞİ ANTLAŞMASI AVRUPA TOPLULUKLARINI KURAN ANTLAŞMALAR VE İLGİLİ BAZI KARARLARI DEĞİŞTİREN NICE ANTLAŞMASI – HAZİRAN 2003

Amsterdam Antlaşması
İKV 162  AMSTERDAM ANTLAŞMASI - BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ HALİYLE AVRUPA
BİRLİĞİ KURUCU ANTLAŞMALARI-2000

Maastricht Antlaşması (Avrupa Birliği’ni Kuran Antlaşma)
İKV 115  AVRUPA BİRLİĞİNI KURAN ANTLAŞMA (MAASTRICHT ANLAŞMASI)

Tek Senet
İKV 043 AVRUPA TEK SENEDİ

Roma Antlaşması (Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma)
IKV-SD-1 ROMA ANTLAŞMASI

  

ZİRVE SONUÇ BELGELERİ

 

16-17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi Sonuç Belgesi'nin İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan özet çevirisi

12-13 Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi Sonuç Belgesi'nin İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan özet çevirisi

10-11 Aralık 1999 Helsinki  Zirvesi Sonuç Belgesi'nin İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan özet çevirisi

 

TÜRKİYE İLE KATILIM MÜZAKERELERİNİN BAŞLATILMASI TAVSİYE KARARI

 

Türkiye ile Katılım Müzakerelerinin Başlatılması Tavsiye Kararı (İngilizce)

Türkiye ile Katılım Müzakerelerinin Başlatılması Tavsiye Kararı'nın İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan çevirisi

İLERLEME RAPORLARI

 


2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu (Orjinal Metin)

2009 Yılı Türkiye İlerleme Raporu (Orjinal Metin)

2008 Yılı Türkiye İlerleme Raporu (Orjinal Metin)

2007 Yılı Türkiye İlerleme Raporu (Orjinal Metin)

2006 Yılı Türkiye İlerleme Raporu (Orjinal Metin)

2005 Yılı Türkiye İlerleme Raporu (Orjinal Metin)


2006 Yılı Türkiye İlerleme Raporu (Güçlendirilmiş Siyasi Diyalog ve Siyasi Kriterler'in İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan çevirisi)

2005 Yılı Türkiye İlerleme Raporu (Güçlendirilmiş Siyasi Diyalog ve Siyasi Kriterler'in İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan çevirisi)

2004 Yılı Türkiye İlerleme Raporu'nun İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan özet çevirisi

 


DÜZENLİ RAPORLAR

2004 Yılı Türkiye Düzenli Raporu

2003 Yılı Türkiye Düzenli Raporu

2002 Yılı Türkiye Düzenli Raporu

2001 Yılı Türkiye Düzenli Raporu

2000 Yılı Türkiye Düzenli Raporu

1990 Yılı Türkiye Düzenli Raporu

1998 Yılı Türkiye Düzenli Raporu

 

KATILIM ORTAKLIĞI BELGELERİ 2001, 2003, 2005, 2007

 

2007 Katılım Ortaklığı Belgesi'nin İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan çevirisi

2003 Katılım Ortaklığı Belgesi'nin İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan çevirisi

2001 Katılım Ortaklığı Belgesi'nin İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan çevirisi

 

GENİŞLEME STRATEJİSİ BELGELERİ

 

Avrupa Komisyonu 2005 Genişleme Strateji Belgesi

 

Avrupa Komisyonu 2007-2008 Genişleme Stratejisi Belgesi

 

TÜRKİYE TARAFINDAN HAZIRLANAN BELGELER

 

Ön Ulusal Kalkınma Planı

Katılım Öncesi Ekonomik Program

9. Kalkınma Planı (2007-2013)

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı - 2003

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı - 2001

Avrupa Komisyonu 2006-2007 Genişleme Stratejisi BelgesiAB Müktesebatına Uyum Programı
2007 Katılım Ortaklığı Belgesi (İngilizce)

 

2005 Katılım Ortaklığı Belgesi'nin İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan çevirisi

2003 Yılı Türkiye İlerleme Raporu'nun İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan özet çevirisi

2002 Yılı Türkiye İlerleme Raporu'nun İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan özet çevirisi

2001 Yılı Türkiye İlerleme Raporu'nun İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan özet çevirisi

2007 Yılı Türkiye İlerleme Raporu (İngilizce)

2007 Yılı Türkiye İlerleme Raporu (Siyasi ve Ekonomik Kriterler Bölümü'nün İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan çevirisi)

2007 Yılı Türkiye İlerleme Raporu'nun Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenme Yeteneği (Müktesebat Fasılları) bölümünün geniş özeti

 

 

 

 

 

 

Türkiye İçin Katılım Müzakereleri Çerçeve Belgesi«  önceki  Sayfa:  1  sonraki  »

 
 
İLETİŞİM | ANA SAYFA | ENGLISH © 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed by: OrBiT