PROJELER

Projeler

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SÜRECİNE KATKI SAĞLAYAN PROJELER GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR

Kurulduğu 1965 yılından bu yana Avrupa Birliği ve Türkiye-AB konularında uzman bir kuruluş ve bilgi merkezi olarak hizmet veren İKTİSADİ KALKINMA VAKFI, AB’ye uyum sürecinde Türk özel sektörünü ve kamuoyunu bilgilendirmeye, ayrıca kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik projeler gerçekleştirmektedir. Proje geliştirme ve uygulama konusunda önemli birikim ve deneyime sahip olan İKV, Türkiye’nin AB üyeliğine adaylığının teyidinden itibaren proje üretimine ivme kazandırmıştır. İKV projeleriyle yurtiçinde kamu sektörü, iş dünyası temsilci örgütleri ve meslek kuruluşları; yurtdışında ise çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmektedir.

İKV’nin halihazırda yürüttüğü projelere ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Projelerin detaylarına ulaşmak için ilgili proje başlığını tıklayınız.

Amaç: Bilgilendirme seminerleri kapsamında Türkiye’de yaşanan gelişmelerin, AB kurumlarında Türkiye ile ilgili çalışan yetkililer tarafından daha iyi anlaşılması.

İçerik: Seminerler dizisi, başta son aylarda Türkiye’de yaşanan siyasi ve sosyal gelişmeler konusunda bilgi vermeyi hedeflemenin yanı sıra, Türkiye’nin siyasi, kültürel ve ekonomik yapısının katılımcılar tarafından daha iyi anlaşılmasını amaçlamaktadır. 

Bu kapsamda, her bir boyutu kendi içerisinde ele alan 3 bilgilendirme seminerlerinin yapılması öngörülmüştür. Her bilgilendirme seminerine, konusunda uzman akademisyen, sivil toplum örgütü temsilcisi vb. en fazla 3 konuşmacının davet edilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda; 

Window to Turkey - 1
11 Temmuz 2007, Brüksel

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin destekleriyle İKV tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve diğer AB kurumlarında Türkiye ile ilgili çalışmalar yapan uzmanlara bilgi aktarılması amacıyla düzenlenen “Window to Turkey” seminerler dizisinin ilki Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Açış konuşmasını İKV Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gazeteci Laetitia Missir di Lusignano, Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Eski Devlet Bakanı Tayyibe Gülek, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feroz Ahmad birer konuşma gerçekleştirmişlerdir.

Window to Turkey – 2
24 Eylül 2007, Brüksel 

“Window to Turkey” seminerler dizisinin ikincisi Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Açış konuşmasını İKV Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, TEPAV İstikrar Enstitüsü Direktörü ve Eski Merkez Bankası Guvernörü Süreyya Serdengeçti birer konuşma gerçekleştirmişlerdir.

Window to Turkey – 3
17 Nisan 2008, Brüksel

“Window to Turkey” seminerler dizisinin üçüncüsü Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Vize, transit kotaları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları konularını da kapsayan açış konuşmasını İKV Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’deki son gelişmeler ve ekonomik konularda birer konuşma gerçekleştirmişlerdir.

Hedef Kitle: Proje kapsamında özellikle 3 AB kurumunda Türkiye ile ilgili çalışmalarda bulunan yetkililer hedeflenmektedir. Bunlar:
  • Avrupa Parlamentosu
  • Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü, Türkiye Masası
  • COREPER Genişleme Grubu

 

İktisadi Kalkınma Vakfı’nın, 2003-2004 yıllarında Türkiye genelinde 24 ilde gerçekleştirdiği “Katılım Öncesi Süreçte Türkiye-AB Seminerleri” projesinin devamı olarak (projeye ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız: “Katılım Öncesi Süreçte Türkiye Avrupa Birliği Seminerleri ve Anket Sonuçları”, 7 Haziran 2005 tarihinde Manisa ilinde başlatılan “AB ile Katılım Müzakereleri Süreci” seminerlerinin, tespit edilen 27 ilde düzenlenmesi öngörülmektedir (Marmara Bölgesi - Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ; Karadeniz Bölgesi - Artvin, Bolu, Çorum, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop; Ege Bölgesi – Afyon, Manisa, Uşak; Akdeniz Bölgesi- Kahramanmaraş, Mersin; İç Anadolu Bölgesi – Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat; Doğu Anadolu Bölgesi – Ağrı, Bingöl, Erzincan, Tunceli; Güneydoğu Anadolu Bölgesi – Batman, Mardin, Siirt).

Bu proje, başta TOBB ve seminerlerin gerçekleştirildiği illerdeki oda ve borsalarımız olmak üzere kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve STK’ların desteği ile yapılmaktadır. Seminerlerde, İktisadi Kalkınma Vakfı eski Genel Sekreter Vekili Leyla Tunç Yeltin’in, “AB ile Katılım Müzakereleri Nedir”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim üyesi Can Baydarol’un “Müzakere Süreci ve Türkiye-AB İlişkileri”, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nden “Türkiye’nin Müzakere Sürecindeki Çalışmaları” ve “AB’nin Türkiye’ye Sağladığı Olanaklar” konularında uzman daire başkanlarının yaptıkları sunumlarla tüm katılımcılarımızın bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen seminerler şunlardır:

• Manisa (7 Haziran 2005)
• Balıkesir (8 Haziran 2005)
• Çanakkale (9 Haziran 2005)
• Bolu (28 Haziran 2005)
• Kastamonu (29 Haziran 2005)
• Sinop (30 Haziran 2005)
• Adana (20 Ekim 2005)
• Mersin (21 Ekim 2005)
• Giresun (15 Kasım 2005)
• Ordu (16 Kasım 2005)
• Rize (27 Eylül 2006)
• Batman (18 Nisan 2007)
• Mardin (20 Nisan 2007)
• Tekirdağ (12 Kasım 2007)
• Kahramanmaraş (22 Ekim 2008)
• Adana (23 Ekim 2008)

Vakfımız, söz konusu seminerlerin yanı sıra ABGS’nin de önerisiyle, Türkiye genelindeki illere yönelik olarak tasarladığı seminerler sisteminde değişikliğe giderek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 13 Şubat 2007 tarihinde bir seminer düzenlemiştir. Lefkoşa’da gerçekleştirilen seminerde, KKTC’nin kendi AB perspektifini oluşturmasına katkıda bulunulması amacıyla Kıbrıs konusuna ilişkin açılımlar ile KKTC iş dünyasının sürece nasıl hazırlanması gerektiği ele alınmıştır.
 

Müzakerelerin başlatılmasıyla Türkiye’de AB müktesebatına uyum çerçevesinde yapılacak çalışmalar neticesinde ekonomik sektörlerimizi ilgilendiren tüm alanlarda köklü bir değişim meydana gelmektedir. Bu gerçekten hareketle Vakfımız, AB Sivil Toplum Diyaloğu: Avrupa-Bilgi Köprüleri Programı’na (DG ELARG/MEDTQ/12-02) “AB Müktesebatının Yatay Olarak Uygulanışının Öncü Türk Sektörlerine Etkileri" başlıklı bir bilgilendirme projesi sunmuş ve projenin finansman sözleşmesi Aralık 2006'da imzalanmıştır. Avrupa Komisyonu mali katkısıyla gerçekleştirilen Proje; Türk ekonomisinin 6 lokomotif sektörü ile ilgili AB müktesebatının yatay olarak uygulanmasının söz konusu sektörler üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Bu kapsamda projede yer alan sektörler (alfabetik sırayla) Çimento, Gıda, Kimya, Otomotiv, Seramik ile Tekstil ve Konfeksiyon’dur. Proje ile sektör temsilci kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve kamu kurum-kuruluşlarının, kendi faaliyet alanlarında AB uyum sürecini izleme ve değerlendirme kapasitelerini güçlendirmeyi ve sürece aktif katılım ile katkıda bulunmaları hedeflenmiştir.

Proje Hedefi ve Hedef Grupları: “AB Müktesebatının Yatay Olarak Uygulanışının Öncü Türk Sektörlerine Etkileri” Projesi, Türk ekonomisinin 6 lokomotif sektörünü (çimento, seramik, gıda, kimya, otomotiv, tekstil ve konfeksiyon) doğrudan etkileyen AB müktesebatının yatay olarak uygulanmasının söz konusu sektörler üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Proje ile, sektör temsilci kuruluşları, sendikalar, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarının, kendi faaliyet alanlarında AB uyum sürecini izleme ve değerlendirme kapasitelerinin güçlendirilmesi ve sürece aktif katılım ile katkıda bulunmaları hedeflenmiştir. Projenin nihai yararlanıcıları ise iştirakçi kuruluşların üyeleri olmuştur.

Proje Amacı: Söz konusu sektörleri yakından ilgilendiren müktesebatın uygulanmasına ilişkin Türkiye, AB ve Birliğe yeni üye olmuş ülkelerden, konusunda uzman konuşmacıların katılımıyla birer bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiştir. İKV, iştirakçi kuruluşların sektörün AB sürecinde Türkiye’deki durumuna ilişkin görüşlerini de ekleyerek sektörle ilgili AB mevzuatını içeren kısa bir bilgi notu hazırlamış ve seminer davet mektuplarıyla birlikte katılımcılara göndermiştir. Seminerler sonrasında gerçekleştirilen çalıştaylarda, sektör temsilcilerinin de görüşleri alınarak, bu doğrultuda sektör raporları hazırlanmıştır. Sektörün gelecek planlamalarını yapmalarında yol haritası niteliği taşıyacak olan sektör raporlarının, seminer sunumları ile birlikte yayımlanarak ilgili kesimlere dağıtılması hedeflenmiştir.

Proje Ortağı: “AB Müktesebatının Yatay Olarak Uygulanışının Öncü Türk Sektörlerine Etkileri” projesi çerçevesinde İKV, CERIS (Center for Study of International Relations) ile ortaklık kurmuştur. CERIS, seminerlere AB’den katılacak uzman konuşmacıların sağlanması, seminer raporlarının hazırlanması ve yayımlanması gibi konularda sorumluluk üstlenmiştir.

İştirakçi Kuruluşlar: Proje kapsamında İKV, sektörün aktif katılım ve katkısını sağlamak amacıyla sektör temsilci kuruluşlarının projede “İştirakçi Kuruluş” olarak yer almasını sağlamıştır. Proje İştirakçi Kuruluşları (alfabetik sırayla): Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB), Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği (SERKAP), Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD), Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası’dır (TTSİS). İştirakçi kuruluşlar, sektör temsilcilerine gönderilmek üzere İKV’nin hazırladığı bilgi notlarına katkıda bulunmuş, seminerlerin duyurulmasında, seminerlere konuşmacı bulunması ve sektör temsilcilerinin katılımının sağlanmasında, ayrıca seminerleri takip eden çalıştaylara katılarak sektörel raporların hazırlanmasında İKV ile işbirliği gerçekleştirmiştir.

Proje Faaliyetleri : “AB Müktesebatının Yatay Olarak Uygulanışının Öncü Türk Sektörlerine Etkileri” projesinin her aşaması ve faaliyetinin ilgili tüm tarafların etkin katılımıyla gerçekleştirilmesi amacıyla İKV, sektörel temsilci kuruluşlar (iştirakçi kurumlar) ile işbirliği içinde bulunmuştur.

Proje 16 Şubat 2007 tarihinde, İştirakçi kuruluşların da katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla duyurulmuştur. Proje yayınlarının tanıtıldığı kapanış toplantısı ise 16 Kasım 2007 tarihinde İstanbul Swissotel’de yapılmıştır.

Proje beş ana faaliyet alanı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bunlar; bilgilendirme  seminerlerinin tanıtılması, seminerlerin gerçekleştirilmesi, çalıştayların gerçekleştirilmesi, sektörel raporların hazırlanarak seminer sunumlarıyla birlikte yayımlanması ve proje sonuçlarının duyurulmasıdır.

Seminerler

Proje kapsamındaki bilgilendirme seminerleri iki bölümden oluşmuştur. İlk bölümde, AB düzeyinde sektörel kuruluşun uzman konuşmacıları, üye ülkelerde sektöre ilişkin AB müktesebatını ve sektör üzerindeki yatay etkisini ele almış; seminerin ikinci bölümünde ise, yeni üye olan Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerinden (MDAÜ) uzman konuşmacılar (çimento ve seramik sektörleri seminerlerinde bu ülkelerde ilgili sanayinin yeterince gelişmiş olmaması nedeniyle MDAÜ’den konuşmacı katılmamıştır), ilgili AB müktesebatının uygulama aşamasında sektörel bazda karşılaşılan zorlukları değerlendirmiştir. Seminerin son sunumlarında ise, sektörel temsilci kuruluştan katılan yerel konuşmacılar, müzakere sürecinde atılması gereken sektörel adımları ve bu sürecin sektör üzerindeki etkisini değerlendirmiştir.

Çalıştaylar

Her semineri takiben, İKV ile tüm iştirakçi kuruluşların katılımıyla birer çalıştay gerçekleştirilmiştir. Her çalıştayın, bilgilendirme seminerlerine katılan iştirakçi kuruluşların, kendi sektörüyle ilgili düşünce ve stratejilerini ortaya koyabileceği bir ortam sağlaması hedeflenmiştir. Seminerler aşamasında sektör temsilcilerinin interaktif katılımı, AB mevzuatının ilgili sektörlerde uygulanmasına ilişkin bilgi ve birikimlerini artırırken, bu bilgi ve birikimlerini müzakere sürecine aktarmalarını sağlamıştır. Çalıştaylar, projenin en katılımcı bileşenlerinden birini oluştururken, projenin sonuçlandırılması aşamasında çok önemli girdiler sağlamıştır.

Yayınlar

Çalıştaylar kapsamında bir araya getirilen tüm katkılar, AB üyeliği doğrultusunda öncü söz konusu sektörlerde, AB müktesebatının kendilerini doğrudan etkileyecek bölümleriyle ilgili eksiklikler ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik yapılması gereken çalışmaları içeren sektörel raporların temelini oluşturmuştur. İKV’nin proje kapsamında iştirakçi kuruluşlar işbirliği ile hazırladığı yayının AB ile katılım müzakerelerinde sektörlerin yol haritasını teşkil edecek ve kamunun oluşturması beklenen sektörel stratejilerin temelini oluşturacaktır.

 Proje kapsamında düzenlenen seminerlere ilişkin haberlere ve konuşmacılar tarafından yapılan sunumlara ulaşmak için ilgili linke tıklayınız.

GIDA SEKTÖRÜ

ÇİMENTO SEKTÖRÜ

SERAMİK SEKTÖRÜ

KİMYA SEKTÖRÜ

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

TEKSTİL SEKTÖRÜ

3 Ekim 2005 tarihinde katılım müzakerelerinin resmen başlamasıyla birlikte Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir döneme geçilmiştir. Toplumsal yaşamı düzenleyen hukuk kurallarının tamamını kapsayan AB müktesebatının üstlenileceği ve uygulanacağı bu dönem, son derece kapsamlı bir dönüşümü de beraberinde getirmektedir. İlgili kesimlerin sürecin getireceği değişime en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlayacak en etkili araçlardan birisi düzenleyici etki analizleridir. Avrupa Birliği’nin yeni üyelerinin ve OECD ülkelerinin tecrübeleri, düzenleyici etki analizlerinin yasal düzenlemelerin kalitesinin artırılmasında ve kamu ve özel sektör arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinde de önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Proje kapsamında düzenleyici etki analizleri konusunda kamuoyunda farkındalığın artırılması amacıyla, konusunda uzman konuşmacıların katılımıyla geniş kapsamlı bir proje başlangıç semineri 23 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamındaki ilk  iki  eğitim kursu 24-25 Mayıs 2007  ile 27-28 Eylül 2007 tarihlerinde İstanbul’da  düzenlenmiştir. Proje, 14 Şubat 2008 tarihli  üst düzey yöneticilere yönelik seminer ile sürdürülen proje 15-16  Mayıs 2008 tarihlerinde düzenlenen eğitim kursunun ardından tamamlanmıştır. 

İktisadi Kalkınma Vakfı’nın tamamen kendi öz kaynakları ile yürüttüğü bu projede etki analizleri eğitimleri konusunda önemli bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan ve kendi alanında en iyi şirketlerden birisi olarak tanınan Jacobs&Associates firmasıyla işbirliği yapılmıştır.

 

Vize konusunu, sürecin en başından itibaren yakından izleyen, kamuoyunu ve karar alma yetkisine sahip kesimleri bilgilendirme ve uyarma yönünde sayısız çalışmalar yürüten bir kurum olan İKV, bu yıl içerisinde kişilerin serbest dolaşımı alanında yaptığı çalışmalarıyla tanınan Brüksel merkezli sivil toplum kuruluşu European Citizen Action Service (ECAS) ile işbirliği içerisinde yeni bir proje başlattı.

“Vize Şikâyet Hattı” olarak adlandırdığımız bu yeni proje çerçevesinde, önümüzdeki aylarda kurulması öngörülen ücretsiz vize şikâyet hattı ve elektronik posta adresi aracılığıyla, Türk vatandaşlarının vize başvurularında karşılaştığı sorunların bir dökümünün çıkarılması; vize işlemlerinin başlatılması için talep edilen belgeler, uygulanan prosedürler, maruz kalınan muamele ve karşılaşılan diğer tüm zorlukların sistematik bir biçimde tespit edilerek incelenmesi ve raporlanarak ilgililere sunulması amaçlanıyor.

İKV-ECAS ortaklığında yürütülecek proje kapsamında, vize şikâyet hattına gelen aramaların ve Odalar ile üniversitelerle işbirliği içerisinde yürütülecek anket çalışması sonuçlarının değerlendirilerek bir rapor haline getirilmesi ve söz konusu raporun da, Brüksel’de ve Türkiye’de düzenlenecek toplantılarda tanıtımının yapılarak geniş katılımlı bir seminer aracılığıyla başta AB kurumları olmak üzere ilgili tüm kesimlerin dikkatine sunulması öngörülüyor.

AB katılım müzakereleri sürecinin toplumun genelinde daha iyi anlaşabilmesi ve gerçekleştirilen uyum çalışmalarının benimsenebilmesi için AB üyeliğinin ne anlama geldiği ve Türkiye’ye etkileri konusunda tabandan başlayan bir bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle İktisadi Kalkınma Vakfı 2008 yılı Şubat ayında ilköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin Avrupa Birliği ve Türkiye’nin AB katılım süreci konusunda bilgilendirilmelerini amaçlayan İlköğretimde ABC Projesini başlatmıştır. Projenin nihai hedef kitlesi ise ilköğretim çağındaki öğrencilerdir.

Proje kapsamında ilk iki eğitim semineri 9-11 Mayıs 2008 ve 6-9 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul hariç Marmara Bölgesi’nde yer alan tüm illerden toplam 72 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitim seminerlerinde katılımcılara Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin tarihçesi, katılım müzakereleri sürecinin işleyişi, Türkiye ve AB’deki önyargılar, AB üyelik sürecinde günlük hayatımızda meydan gelen ve gelecek değişiklikler konularında bilgi aktarılmıştır. İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcıların edindikleri bilgileri öğrencilere aktarırken kullanacakları yöntemler ve Türkiye-AB ilişkilerinin ilköğretim öğrencilerine hangi kaynak ve araç ile aktarılması gerektiği konusunda grup çalışmaları yapılmaktadır. Proje tamamlandığında grup çalışmalarından elde edilen bilgilerin değerlendirildiği bir rapor yayımlanması hedeflenmektedir.

ABC Projesi önümüzdeki dönemde diğer bölge ve illerimizi kapsayacak şekilde sürdürülecektir. Proje ile ilgili tüm sorularınız için proje koordinatörleri Çisel İleri ve Melih Özsöz ile abcprojesi@ikv.org.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz. 

Öte yandan, İktisadi Kalkınma Vakfı, İstanbul Valiliği’nin proje koordinatörü olduğu Avrupa Birliği Farkındalığı İstanbul’da Şekilleniyor (AFİŞ) Projesi kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi işbirliğiyle yaklaşık 50 öğretmene temel AB ve Türkiye-AB İlişkileri eğitimleri vermiştir. 

İktisadi Kalkınma Vakfı, İstanbul Valiliği’nin proje koordinatörü olduğu Avrupa Birliği Farkındalığı İstanbul’da Şekilleniyor (AFİŞ) Projesi kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi işbirliğiyle yaklaşık 50 öğretmene temel AB ve Türkiye-AB İlişkileri eğitimleri verdi. 10–11 ve 13-14 Ekim 2011 tarihlerinde düzenlenen eğitimlerde katılımcılar İKV uzmanları tarafından Avrupa Birliği’nin tarihçesi, kurumları, işleyişi, Türkiye-AB ilişkilerinin tarihçesi, müzakere süreci, bu sürecin getirdiği kazanımlar ve üyeliğin hayatımıza etkileri konularında bilgilendirildiler. Proje kapsmaında eğitim alan öğretmenlerin yaklaşık 150 öğrenci ve 4 öğretmene AB ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda bilgilendirme yapması gerekiyor. Böylece 50 öğretmenden yola çıkarak çarpan etkisiyle çok daha fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor. 
 
AFİŞ projesi Avrupa Birliği Bakanlığı’nın “İllerimiz Avrupa Birliği’ne Hazırlanıyor” Programı altında fonlanıyor. 2 Şubat 2011 tariihnde uygulamaya koyulan program kapsamında 25 ilde AB üyelik süreciyle ilgili farkındalığı artırmak üzere projeler yürütülüyor.
 
Eğitimlerle ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler abc@ikv.org.tr e-posta adresinden bizlerle iletişime geçebilirler. 
 
Sunumlara ulaşmak için tıklayınız:
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 «  önceki  Sayfa:  1  sonraki  »

 
 
İLETİŞİM | ANA SAYFA | ENGLISH © 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed by: OrBiT