SCHENGEN V��ZES�� BA��VURULARINDA YEN�� D��NEM - V��ZE B��LG�� S��STEM�� DEVREYE G��R��YOR Yazdr

SCHENGEN VZES BAVURULARINDA YEN DNEM:
VZE BLG SSTEM DEVREYE GRYOR

Trkiye’deki Schengen yesi AB ye lke konsolosluklar 25 Eyll 2014 tarihi itibariyle Vize Bilgi Sistemini (VBS) kullanmaya balayacak. Schengen yesi AB ye lkelerinin vize bilgilerini paylamasna imkn salayan merkezi bir veri taban olan VBS ile birlikte, Schengen vizesi bavurularnda yeni bir dnem de balam olacak.

VBS kapsamnda, aralarnda Trk vatandalarnn da bulunduu nc lke vatandalarnn, bavuru yaparken parmak izi ve dijital fotoraf gibi biyometrik verilerini, Schengen vize bavuru formunda salanan verilerle birlikte ilgili birimler ile paylamas talep ediliyor. Sistem dhilinde 5 yl ierisinde yaplacak mteakip vize bavurularnda, verilmi olan biyometrik verilerin VBS’ye kaytl nceki bavurulardan alnmas ngrlyor.

Trkiye’de 25 Eyll 2014 tarihinden itibaren uygulamaya geecek VBS, AB tarafndan Ekim 2011 tarihinden bu yana Orta ve Kuzey Amerika, Karayipler ve Bat Balkanlar gibi farkl corafyalarda uygulanmakta. VBS ile bata 3 aya kadar olan ksa sreli vize bavurular olmak zere, vize prosedrlerinin kolaylatrlmas, vize bavuru noktalarnn artrlmas, Schengen vizesi bavurularnda nceden yaanan suiistimaller ile mcadele edilmesi ve vize bavurucularnn kiisel verilerinin korunmas hedefleniyor.

5 SORUDA SCHENGEN VZE BLG SSTEM (VBS)

VBS NEDR?

VBS, Schengen yesi AB ye lkelerinin vize bilgilerini paylamasna imkn salayan merkezi bir veri tabandr. Sistem dhilinde AB yesi olmayan lkelerdeki AB ye lke konsolosluklar ile Schengen Alanna giri yaplan AB d snrlarndaki kontrol noktalar, merkezi bir sisteme balanmakta; bylelikle vize bavurularna ilikin veriler ve prosedrler, vize bavuru sonular, ksa sreli vizeler ve transit vize uygulamalar tek bir merkezden grntlenebilmekte ve kontrol edilebilmektedir..

VBS NE ZAMAN DEVREYE GRECEK?

VBS Ekim 2011 tarihinden bu yana ve son olarak Mays 2014 tarihinde Orta ve Kuzey Amerika, Karayipler ve baka corafyalarda olmak zere, dnya apnda kademeli olarak uygulamaya alnmtr. Sz konusu sistem, 25 Eyll 2014 tarihinden itibaren Trkiye ve Bat Balkanlar lkelerinde kullanlmaya balanacaktr.

VBS NEY AMALAR?

1- Vize Prosedrlerinin Kolaylatrlmas: VBS, Schengen yesi AB ye lkeleri yetkilileri arasnda, 3 aya kadar olan ksa sreli vizeler konusunda veri alveriine imkn salamaktadr. Bu nedenle VBS, Schengen Alannn d snrlarnda vize bavuru prosedrlerini ve kontrollerini kolaylatrmay amalamaktadr.

2- Vize Bavuru Noktalarnn Artrlmas: VBS kapsamnda, vize iin bavuru yaplabilecek noktalarn saysnda art ve eitlilik salanmas hedeflenmektedir. 

3- Suiistimallerle Mcadele: VBS, Schengen vizesi bavurularnda yaanan suiistimaller ile mcadelede nemli bir admdr. rnein “vize ticareti” olarak adlandrlan ve vize bavurularnn reddi sonrasnda kimi bavurucular tarafndan tercih edilen suiistimallerin giderilmesi konusunda nemli bir ara olarak kullanlmaktadr.

4- Bavurucularn Korunmas: Vize prosedrlerinde, verilerin ilenmesi konusunda gvenli bir veri taban olan VBS, vize iin bavuranlarn kimlik hrszlna kar korunma dzeyinin artrlmasn ve hatal tanmlamalarn nne geilmesini salamaktadr.

VBS ayrca bavuruculara, kendisi ile ilgili sisteme girilen veriyi, o veriyi sisteme giren ye Devletten talep etme hakk salamaktadr. Bu sayede bavurucu, kendisiyle ilgili hatal verilerin dzeltilmesini ve yasal olmayan bir ekilde kaydedilmi olan bilgilerin silinmesini de talep etme hakkna sahiptir.

VBS NASIL LEYECEK?

Schengen vizesine bavuran nc lke vatandalar, bavuru yaparken parmak izi ve dijital fotoraf gibi biyometrik verilerini, Schengen vize bavuru formunda salanan verilerle birlikte ilgili birimler ile paylaacak. Sistem dhilinde 5 yl ierisinde yaplacak mteakip vize bavurularnda, verilmi olan biyometrik veriler VBS’ye kaytl nceki bavurulardan alnacak.

VBS LE HAYATIMIZDA NE DEECEK?

1- VBS kapsamnda Schengen vizesine bavuran nc lke vatandalarnn biyometrik verilerinin sistem kaydedilmesi ile birlikte, 5 yl ierisinde yaplacak vize bavurular, verilmi olan biyometrik veriler dhilinde gerekletirilecek. Bu da, ilk defa vize bavurusunda bulunmak zere seyahat edeceklerin bu seyahatlerinin kolaylatrlmasna katk salayacak.

2- VBS’ye kaytl daha nce alnan vizelerin kanuna uygun bir ekilde kullandna dair mevcut bilgiler sayesinde, uzun sreli ve oklu-giri vize bavurusunda bulunan kullanclarn iyi niyet (bona fide) stats daha kolay bir ekilde tespit edilecek ve bu kiilere uzun sreli ve oklu giri imkan salayan vizelerin verilmesi kolaylaacak.

3- VBS kapsamnda, vize iin bavuru yaplabilinecek noktalarn saysnda art ve eitlilik salanacak. Bu da, zellikle geni corafyaya sahip lkelerde vize bavurular iin nceden gereken yurtii seyahatlerin ve buna bal masraflarn ortadan kalkmasna imkn verecek.

4- Verilerin ilenmesi konusunda gvenli bir veri taban olan VBS ile, bavuru yapan kiilerin veri gvenlii dzeyleri artrlm olacak. Bavuru yapan kiilere tannan talep ve itiraz hakk ile birlikte bavuruda bulunan kii, verilerinin doruluunu da salam olacak.


KV AIKLAMASI

“YEN SSTEM, VBS TRK VATANDALARININ SCHENGEN VZE BAVURULARINDA YAADIKLARI SIKINTILARIN GDERLMES N NEML BR ADIM”


KV olarak, Eyll 2014 tarihinde yrrle girecek olan VBS’nin doru uygulanmas halinde, 30 yl akn bir sredir devam eden Trk vatandalarnn AB ye lkelerine seyahat ederken karlat skntlarn giderilmesinde nemli bir adm olaca kansndayz. Bu yeni sistemin zellikle:

- ilk defa vize bavurusunda bulunmak zere seyahat edeceklerin bu seyahatlerinin kolaylatrlmasna katk salayacana;

- uzun sreli ve oklu-giri vize bavurusunda bulunan kullanclarn, iyi niyet (bona fide) statlerinin daha kolay bir ekilde tespit edilmesi suretiyle, bu kiilere uzun sreli ve oklu giri imkn salayan vizelerin verilmesini kolaylatracana;

- vize iin bavuru yaplabilinecek noktalarn saysndaki art ile birlikte, lkemizin farkl blgelerinde yaayan vize bavurucularnn maduriyetlerinin giderileceine ve

- bavuru yapan kiilerin veri gvenliklerinin artrlacana inanyoruz.

Bu erevede, sz konusu sisteme uyumun 16 Aralk 2013 tarihinde Trkiye ile AB arasnda imzalanan Geri Kabul Anlamas sonrasnda resmiyet kazanan Trk Vatandalarna ynelik Vize Serbestlii Yol Haritasnn bir gereklilii olduunu hatrlatmak isteriz. Sz konusu Yol Haritas’nn Birinci Blounu oluturan “Belge Gvenlii” kapsamnda, VBS dhilinde ngrlen uygulamaya Trkiye’nin uyumu talep edilmektedir. VBS’nin yrrle girmesiyle birlikte Trkiye, vatandalarnn AB ye lkelerinde vizesiz seyahatine ilikin ngrlen bir kriteri de yerine getirmi olacaktr.

Hi phesiz Eyll 2014 itibariyle VBS’nin lkemizde yrrle girmesi ne vizesiz seyahat anlamna gelmekte; ne de vizesiz seyahatin nnde yeni bir engel tekil etmektedir. AB’nin dnyann farkl corafyalarnda hlihazrda uygulad bu sisteme Trkiye’nin de dhil edilmesini, bir standartlar btnn temsil eden Schengen’in, lkemiz zelinde uygulanma alannda yaanan skntlar ve oluan maduriyetleri gidermesi adna atlm nemli bir adm olarak grmekte fayda vardr.

 

 
 
LETM | ANA SAYFA | ENGLISH 2023 KV Btn Haklar Sakldr.
Designed by: OrBiT