GIDA G��VENL������, VETER��NERL��K VE B��TK�� SA��LI��I BA��LI��I A��ILDI... Yazdr

Gda Gvenlii, Veterinerlik ve Bitki Sal Politikas bal, spanya’nn AB Dnem Bakanl’ndaki son gn olan 30 Haziran 2010 tarihinde ald. Bu balk ile Trkiye, AB ile mzakerelerinde 2005 ylndan beri 13’nc bal am oldu. Baln alna ilikin Brksel’de dzenlenen Hkmetleraras Konferans’a (HAK) Trkiye adna Dileri Bakan Ahmet Davutolu, Devlet Bakan ve Bamzakereci Egemen Ba, Tarm Bakan Mehdi Eker ve ilgili st dzey brokratlardan oluan bir heyet katld. HAK’ta AB heyetine ise spanya Dileri Bakan Miguel Angel Moratinos bakanlk etti.

AB Dnem Bakanl’n 1 Ocak 2010 tarihinde devralan spanya, 6 ay boyunca Trkiye ile 3 ila 4 mzakere bal amay hedefliyordu ancak zellikle Gney Kbrs Rum Ynetimi’nin Trkiye ile mzakere balklarnn almas konusundaki olumsuz tavr nedeniyle ancak dnem bakanlnn son gnnde bir balk alabildi. Bilindii zere 35 mzakere balndan toplam 18’i Gney Kbrs Rum Kesimi ve Fransa tarafndan halen bloke ediliyor.
 
Avrupa Komisyonu’nun Trkiye’ye ilikin 2009 yl lerleme Raporu incelendiinde Trkiye’nin gda gvenlii konusundaki AB mktesebatn i hukuka aktarmada ve ilgili mktesebat uygulamada snrl ilerleme kaydettii belirtilmiti. zellikle ilgili baln al kriterlerinden biri olan gda, veterinerlik, yem, hijyen ve resmi kontrollere ilikin ereve Kanun’un karlmam olmas eletiriliyordu. Bu balamda, baln alabilmesi ve dier AB lkelerinin ikna edilmesi iin AB Dnem Bakan spanya da szkonusu ereve Kanun’un TBMM’den Nisan aynda gemesini bekliyordu. Ancak Meclis’in youn gndemi ve yaklak bir ay sren Anayasa deiiklii paketi grmeleri sebebiyle“Veteriner Hizmetleri, Bitki sal, Gda ve Yem Kanunu” ancak 11 Haziran 2010 tarihinde mecliste onaylanabildi. lgili ereve kanunun karlmasnn yannda Trkiye balkla ilgili dier alt al kriterini bu sre ierisinde karlama imknna sahip oldu. Bylelikle, Gda gvenlii, Veterinerlik ve Bitki Sal Politikas balnn Trkiye-AB mzakerelerindeki 13’nc balk olarak almas iin sadece teknik gerekliliklerin bir an nce tamamlanmas ve tm AB ye lkelerinin onaylamas sreci balam oldu.
 
Bu srete Trkiye, Dnem Bakan spanya ve Avrupa Komisyonu’nun da destei ile normal artlarda yaklak iki ayda tamamlanmas beklenen teknik sreci iki hafta gibi ksa bir srede tamamlad. Ancak, bu hzl teknik ilerleme bata Fransa, Almanya ve Yunanistan olmak zere baz AB lkelerinde Trkiye’nin al kriterlerini tam olarak yerine getirip getirmedii konusunda phelere yol amt. pheleri gidermek iin bu aamada devreye giren spanya, Fransa ve Yunanistan’ ikna ederken Almanya karar iin sre istemiti. Almanya’nn karar da 25 Haziran Cuma gn olumlu olarak bildirildikten sonra Avrupa Komisyonu tarafndan Trkiye’nin Gda Gvenlii, Veterinerlik ve Bitki Sal Politikas balna ilikin al kriterlerini yerine getirdii akland. Bundan sonraki srete Avrupa Komisyonu tarafndan aklanan kapan kriterlerine gre Trkiye’nin yeni bir Mzakere Pozisyon Belgesi hazrlamas, ardndan AB’nin yeni gelien mktesebat ve Trkiye’nin yeni Pozisyon Belgesi nda yeni bir Ortak Pozisyon Belgesi oluturmas bekleniyor.
 

 

 

 
 
LETM | ANA SAYFA | ENGLISH 2023 KV Btn Haklar Sakldr.
Designed by: OrBiT