��TALYA AB D��NEM BA��KANLI��I���NI DEVRALDI... Yazdr

talya, 1 Temmuz 2014 tarihinde Yunanistan’dan devralarak, 12’nci kez dnem bakanl grevini stlendi.  talya’nn AB Dnem Bakanl’nn ncelikleri; ekonomik ve mali krizin stesinden gelerek ekonomik bymenin canlandrlmas ve yeni istihdam imknlarnn yaratlmas; vatandalarn temel haklarnn glendirilmesi ve Avrupa’nn hzla deien uluslararas ortama ayak uydurmasnn salanmas olarak belirlendi.

stihdam ve ekonomik byme

talya’nn AB Dnem Bakanl’nda, AB temel politikalarnn merkezinde byme ve istihdam tutarak, ye lkelerinde yapsal reformlar tevik edecek ekonomik erevenin oluturulmas hedefleniyor. Bu giriimler kapsamnda, “Avrupa Rnesans” ile Avrupa, sanayinin nemini yeniden kefedilmesi iin KOB’lerin gelimeleri ve i yapma ortamnn iyiletirilmesi konular ncelik tekil ediyor. Bu dnemde, enerji ve iklim politikalarna da byk nem verilecei anlalyor. Enerji alannda rnein, AB’nin enerjide tedarik yollarnn eitlendirilmesi ve enerji gvenliinin salanmasna ynelik nlemler alnmas ngrlyor. talya, bu kapsamda Ekim 2014’te dzenlenecek AB Zirvesi’nde iklim ve enerji alanlarnda yeni bir anlamaya varlmas iin alacan aklad.

talya’nn AB Dnem Bakanl’nn dier ncelikleri arasnda Avrupa Ekonomik ve Parasal Birlii’nin glendirilmesi ve derinletirilmesi; eitim ve retim sistemlerinin i pazarna entegrasyonun kolaylatrlmas ve bata Horizon 2020 Program ile Avrupa Yapsal ve Yatrm fonlar araclyla aratrma ve yenilikiliin tevik edilmesi yer alyor. talya’nn AB Dnem Bakanl’nda dijital tek pazarnn tamamlanmas iin almalarnn hzlandrlmas ngrlyor. Bu nlemler ile birlikte, Avrupa 2020 Stratejisi’ni yeniden canlandrarak, akl, srdrlebilir ve kapsayc bymeye destek verilmesi hedefleniyor. Bu balamda, talya’nn AB Dnem Bakanl’nn sresince sz konusu stratejinin etkinliini artrmak amacyla ak bir forumun dzenlenmesi planland akland.

Avrupa vatandalaryla yaknlama: demokrasi, haklar ve zgrlk

talya’nn AB Dnem Bakanl esnasnda, AB kurumlarnda yer alan temsilcilerin grev deiiminde nemli gelimelere sahne olmas sz konusu. Bunlar srasyla; yeni seilen Avrupa Parlamentosu’nun Temmuz aynda, Avrupa Komisyonu’nun yeni yelerinin ve AB’nin yeni Yksek Temsilcisi’nin ise Kasm aynda greve balamalar ve AB Zirvesi’nin liderliinin 1 Aralk 2014 tarihinden itibaren yeni bir Bakan tarafndan devralnmasdr. Bu Dnem Bakanl’nda, talya, sz konusu gei dneminin kolaylatrlmas iin byk zen gsterecei dnlyor. Bu dnemde, AB’de ynetiim srecinde de iyiletirme yollar aranaca akland. Bu kapsamda daha ok demokrasi, hesap verebilirlik, effaflk salanmasyla, AB kurumlarnn AB vatandalaryla daha ok yaknlatrlmas amalanyor.

talya’nn AB Dnem Bakanl’nda zellikle temel haklarn korunmas ve bu kapsamda kiisel verilerin korunmasna ynelik yrtlen almalarda ilerleme kaydedilmesi mit ediliyor. Bunun yan sra, kadn-erkek eitliinin salanmas ve ayrmclk yapmama ilkesinin uygulanmasna ynelik nlemlerin alnmaya devam edilecei akland.

talya’nn AB Dnem Bakanl’nda g ile snma politikalarda AB’nin daha aktif bir rol stlenmesi hususuna nem veriliyor. Bu balamda, AB nezdinde bir g politikasnn oluturulmas hedefleniliyor. Bu kapsamda ngrlen almalar arasnda rnein Avrupa’da daha entegre snr kontrol sisteminin gelitirilmesi yer alyor.

AB’nin d politikasnda yeni bir ivme

talya’nn AB Dnem Bakanl’nda Gney Akdeniz blgesinin AB’nin D Politikas erevesinde daha n plana kartlmak istendii anlalyor. AB’nin zellikle Kuzey Afrika ve Orta Dou blgelerinde yaanan gei dnemine destek verilmesi ngrlyor.

talya’nn AB Dnem Bakanl, komuluk politikas erevesinde Grcistan, Moldova ve Ukrayna ile imzalanan Ortaklk Anlamalar’nn uygulamaya koyulmasna ncelik tanyacan belirtti. Bununla birlikte, talya’nn AB Dnem Bakanl’nda stratejik nem tayan genileme politikas kapsamnda ise Bat Balkanlar ile katlm mzakerelerin desteklenmesi ve Trkiye ile olan mzakerelerin yeninden canlandrlmas konular ncelikler arasnda yer alyor.

AB’nin d ticaret politikas kapsamnda ise, AB’nin stratejik ortaklar ve gelimekte olan ekonomiler ile ikili ticaret ve yatrm mzakerelerinin tamamlanmasna ynelik almalarn devam etmesi sz konusu. Asya lkeleri ile yrtlen serbest ticaret anlamalar ve ABD ile yrtlen Transatlantik Ticaret ve Yatrm Ortakl mzakerelerinin desteklenmesi ncelik tekil ediyor.

talya’nn AB Dnem Bakanl’nda ayrca, siber su ile daha etkin mcadele edilmesi, AB Denizcilik Gvenlik Stratejisi’nin uygulanmas, 2015 sonras Kalknma Gndemi iin ortak bir pozisyon hazrlanmas gibi nceliklere de yer veriliyor.

talya’nn AB Dnem Bakanl’nn nceliklerine ilikin daha detayl bilgilere http://italia2014.eu/media/1220/programma-semestre-en-def.pdf ve talya’nn AB Dnem Bakanl’nn resmi sitesine http://italia2014.eu/en adreslerinden ulalabilir.

 
 
LETM | ANA SAYFA | ENGLISH 2023 KV Btn Haklar Sakldr.
Designed by: OrBiT