AB Müktesebatı


» AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI - GİRİŞ

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI

AB müktesebatı, 5. genişlemede, 31 başlık altında incelenmiştir. Türkiye ve Hırvatistan için ise katılım müzakerelerinin sürdürüleceği başlık sayısı 35 olarak belirlenmiştir. Aşağıda yer alan iki listede, AB müktesebatının 5. genişleme sürecinde ele alındığı şekliyle 31 başlık altında incelenmiş hali ve Hırvatistan ile Türkiye’nin katılım müzakereleri için öngörülmüş şekliyle 35 konu başlığından oluşan liste yer almaktadır. Her bir AB müktesebatının neleri içerdiğine ilişkin özet bilgi veren metinlere, 31 başlık altında düzenlenmiş liste üzerinden ilgili başlığa tıklayarak ulaşılabilir.

5. genişleme

Türkiye-Hırvatistan

1. Malların Serbest Dolaşım

1. Malların Serbest Dolaşımı

2. Kişilerin Serbest Dolaşımı

2. İşçilerin Serbest Dolaşımı

3. Hizmet Sunma Serbestisi

3. Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi

4. Sermayenin Serbest Dolaşımı

4. Sermayenin Serbest Dolaşımı

5. Şirketler Hukuku

5. Kamu İhaleleri
6.Rekabet Politikası

6. Şirketler Hukuku

7. Tarım 7.Fikri Mülkiyet Hukuku
8. Balıkçılık

8. Rekabet Politikası

9. Ulaştırma Politikası

9. Mali Hizmetler
10. Vergilendirme 10. Bilgi Toplumu ve Medya
11. Ekonomik ve Parasal Birlik 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma
12. İstatistik

12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası

13. Sosyal Politika ve İstihdam 13. Balıkçılık
14. Enerji

14. Ulaştırma Politikası

15. Sanayi Politikası 15. Enerji
16. Küçük ve Orta Boy İşletmeler 16. Vergilendirme
17. Bilim ve Araştırma 17. Ekonomik ve Parasal Politika
18. Eğitim ve Öğretim 18. İstatistik

19. Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri

19. Sosyal Politika ve İstihdam
20. Kültür ve Görsel-İşitsel Politika 20. İşletme ve Sanayi Politikası
21. Bölgesel Kalkınma ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 21.Trans-Avrupa Ağları
22. Çevre 22.Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
23. Tüketicinin ve Tüketici Sağlığının Korunması 23. Adli Konular ve Temel Haklar
24. Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
25. Gümrük Birliği 25. Bilim ve Araştırma
26. Dış İlişkiler 26. Eğitim ve Kültür
27. Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası 27. Çevre
28. Mali Kontrol 28. Tüketicinin ve Tüketici Sağlığının Korunması
29. Mali ve Bütçesel Hükümler 29. Gümrük Birliği
30. Kurumlar 30. Dış İlişkiler
31. Diğer 31. Dışişleri, Güvenlik ve Savunma Politikası
  32. Mali Kontrol
  33. Mali ve Bütçesel Hükümler
  34. Kurumlar
  35. Diğer

2003 Mart’ında adaylık başvurusu yapan ve 18 Haziran 2004’te adaylık statüsü verilen Hırvatistan için hazırlanan Müzakere Çerçevesi’nde olduğu gibi, Türkiye için hazırlanan ve 29 Haziran 2005 tarihinde açıklanan taslak Müzakere Çerçevesi’nde de, taraflar arasında müzakereye konu olacak AB müktesebatının 35 başlık altında inceleneceği açıklanmıştır. Bu değişiklik, müzakere edilecek konuların artmış olmasından değil, Birliğin 5. genişleme sürecinden elde ettiği deneyimlerden yola çıkarak, bazı başlıkları bölerek yeni başlıklar oluşturmasından, bazı başlıkları da birleştirmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin; Trans-Avrupa ağları, Enerji başlığından çıkarılarak yeni bir başlık oluşturulmuş; Sanayi Politikası ve KOBİ başlıkları, İşletme ve Sanayi Politikası adı altında birleştirilmiştir. Tarım Politikası çok geniş bir alanı kapsadığı ve bu alandaki müzakereler çok uzun sürdüğü için, bu başlık içinden Veterinerlik ve Bitki Sağlığı konuları çıkarılmış, Tüketicinin ve Tüketici Sağlığının Korunması başlığı altında yer alan Gıda Güvenliği konusu ile birleştirilerek Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası adlı yeni bir başlık oluşturulmuştur. AB Komisyonu müzakere başlıklarında bu tür değişiklikler gerçekleştirirken müzakere sürecinin daha kolay işlemesini hedeflemektedir.


» 01-MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI


» 02-KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI


» 03-HİZMET SUNMA SERBESTİSİ


» 04-SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI


» 05-ŞİRKETLER HUKUKU


» 06-REKABET POLİTİKASI


» 07-ORTAK TARIM POLİTİKASI


» 08-BALIKÇILIK


» 09-ULAŞTIRMA POLİTİKASI


» 10-VERGİLENDİRME


» 11-EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK


» 12-İSTATİSTİK


» 13-SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM


» 14-ENERJİ


» 15-SANAYİ POLİTİKASI


» 16-KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER


» 17-BİLİM VE ARAŞTIRMA


» 18-EĞİTİM VE ÖĞRETİM


» 19-TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

«  önceki  Sayfa:  1  2  sonraki  »

 
 
İLETİŞİM | ANA SAYFA | ENGLISH © 2023 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed by: OrBiT